Лидер в производството на подемно-транспортна складова техника в България повече от 25 години.